نوشته‌ها

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در آلمان

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در آلمان شامل لیستی طولانی از دانشگاههایی ست که در سطح کیفی خوبی از نظر آموزشی و رفاهی هستند. به دلیل تعداد زیاد دانشگاه های موجود در این لیست، گزینه های متعددی برای متقاضیان به عنوان حق انتخاب وجود دارد. در بیشتر این دانشگاه ها  شرایط پذیرش در دانشگاه […]