نوشته‌ها

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های برتر استرالیا کدامند؟ خدمات دانشگاه وسترن سیدنی به دانشجویان بین المللی چیست؟ تعداد دانشگاه های کسور استرالیا چقدر است؟ کشور استرالیا دارای دو نوع سیستم دانشگاهی دولتی و خصوصی است تعداد دانشگاه های استرالیا که دولتی هستند 38 و تعداد دانشگاه خصوصی در این کشور 2 عدد است. 21 عدد از این دانشگاه […]