نوشته‌ها

تحصیل در فرانسه

تحصیل در فرانسه به چه صورت است؟ چرا متقاضیان تحصیل در فرانسه هر ساله زیاد است؟ شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده ای که کشور فرانسه متقاضیان زیادی برای تحصیل در این کشور دارد زبان فرانسوی است که بیش از 200 میلیون نفر در جهان با آن تکلم می کنند و در واقع یادگیری […]