نوشته‌ها

شهریه دانشگاههای اکراین

تحصیلات دانشگاهی در کشور اکراین یکی از بهترین راه های مهاجرت به این کشور اروپایی است با توجه به پایین بودن شهریه دانشگاههای اکراین به نسبت دیگر کشورهای اتحادیه ی اروپا، امروزه مورد توجه بسیاری از افراد خارجی قرار گرفته است. دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در این کشور را دارند، با توجه به این […]