نوشته‌ها

  • شهریه دانشگاههای بلژیک چقدر است ؟
  • نحوه ی پرداخت شهریه ی دانشگاههای بلژیک به چه صورت است؟

شهریه دانشگاه های بلژیک : دانشگاههای بلژیک بر اساس منطقه، رنک علمی و سیستم آموزشی شهریه های متفاوتی را در نظر می گیرند. در این قسمت یعنی هزینه ی شهریه های دانشگاههای بلژیک امتیازاتی شامل شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا می شود. شهریه ی این شهروندان خوش شانس مطابق با دستورالعمل های اداره ی پژوهش و تحصیلات تکمیلی، در نظر گرفته می شود.
دانشگاه های بلژیک در سه منطقه به صورت های جامعه فلامان، جامعه فرانسوی و جامعه آلمانی تقسیم بندی می شوند. این مناطق هر کدام دارای دانشگاههای متعددی است که بیشترین شهریه ای که در دانشگاههای این مناطق از دانشجویان و متقاضیان کشور های اتحادیه ی اروپا دریافت می کنند 835 یورو چیزی معادل حدودا 4 میلیون تومان در سال است. که در واقع این مبلغ بر اساس همان دستورالعمل دریافت شده از اداره پژوهش و تحصیلات تکمیلی و یا ARES است.
شهریه دانشگاه ها در سه جامعه ی فلامان و فرانسوی و آلمان را بررسی می کنیم:

شهریه دانشگاههای فرانسوی

به طور کلی نرخ شهریه دانشگاهها به درآمد دانش آموز، شرایط و رشته تحصیلی او بستگی دارد. با این حال شهریه دانشگاههای فرانسوی برای دانشجویان کشور های اتحادیه اروپایی از 374 یورو تا 840 یورو در سال متغیر است این مبلغ معادل یک میلیون و 700 هزار تا حدودا 4 میلیون تومان می باشد.
این شهریه برای دانشجویان و دانش آموزان خارج از کشورهای اتحادیه اروپا از 2000یورو تا 4000یورو در سال متغیر است که این مبلغ معادل چیزی حدود 20میلیون تا 40 میلیون تومان می باشد.

شهریه دانشگاه های جامعه فلامان

شهریه دانشگاه های این جامعه برای دانشجویان اتحادیه ی اروپا تقریبا 50 یورو در سال می شود که معادل 500هزار تومان می باشد. حال شهریه همین دانشگاهها برای دانشجویان و دانش آموزان غیر از کشور های اتحادیه اروپا 60یورو تا 1500 یورو در سال است یعنی معادل مبلغ 600 هزار تومان تا15 میلیون تومان.

شهریه دانشگاه های جامعه آلمانی

شهریه دانشگاه های بلژیک در دانشگاههای جامعه آلمانی برای دانشجویان و دانش آموزان به طور کلی بین 100 تا 600 یورو در سال است که تقریبا معادل قیمت 1 تا 6میلیون تومان در سال متغیر است.
فارغ از اینکه فرد متقاضی، دانش آموز و یا دانشجویی از شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا باشد و یا غیر از آن، شهریه دانشگاههای جامعه آلمانی به طور متوسط 425 یورو در سال یعنی حدودا معادل 4 میلیون تومان در سال می باشد.
بر اساس تحقیقاتی که از بین شهریه دانشگاه های بلژیک صورت گرفته آماری از دانشگاههایی که از نظر شهریه مناسب تر هستند و یا برای دانشجویان مقرون به صرفه تر است در لیست ذیل ارائه می شود.
میانگین شهریه ای که دانشگاه Uc Leuven-Limburg از دانشجویان دریافت می کند 1800 یورو در سال یعنی حدودا معادل 18میلیون تومان در سال است.
میانگین شهریه ای که University of Namber از دانشجویان در سال دریافت می کند 835 یورو یعنی معادل حدودا 8میلیون تومان در سال می باشد.
میانگین شهریه ای که University of liege از دانشجویان دریافت می کند حدود 835 یورو یعنی معادل 8 میلیون تومان در سال است.