نوشته‌ها

شهریه دانشگاه در فرانسه

شهریه دانشگاههای فرانسه چقدر است؟ نحوه ی پرداخت دانشگاههای فرانسه چگونه است؟ شهریه دانشگاه در فرانسه کشور فرانسه نیز مانند کشور های دیگر دارای دانشگاههای دولتی و غیر دولتی است. دانشگاههای دولتی کشور فرانسه شهریه های بسیار پایینی از دانشجویان دریافت می کنند و به همین دلیل هم مقصد خیلی از متقاضیان بین المللی هستند […]