نوشته‌ها

  • شهریه دانشگاههای امریکا در مقاطع مختلف چقدر است؟
  • نحوه ی پرداخت شهریه در دانشگاههای امریکا به چه صورت است؟

به طور کلی شهریه دانشگاه های امریکان با دانشگاهی که در آن درس می خوانید اینکه دولتی و یا خصوصی است و همینطور رشته ی تحصیلی و مقطع تحصیلی تان ارتباط مستقیم دارد. در ذیل به محاسبه و بررسی شهریه دانشگاه های امریکا می پردازیم:

شهریه موسسه فناوری در کالیفرنای ایالات متحده ی آمریکا

برای مقطع کارشناسی در این دانشگاه باید حدود 2400 دلار پرداخت شود که البته حدود 1680 دلار آن به صورت اجباری و برای هزینه های بیمه است. این هزینه شامل متقاضیان داخلی و بین المللی خواهد شد. در این موسسه دانشجویان موظفند علاوه بر شهریه دانشگاه که باید پرداخت کنند هزینه ای را نیز برای بیمه ی درمانی پرداخت کنند. این دانشگاه علی رغم اینکه از بقیه دانشگاههای ایالات متحده ی امریکا کوچکتر است اما برنامه ها و سیستم خاص خود را دارد. هزینه ی شهریه در این دانشگاه علاوه بر محاسبه ی هزینه های بیمه در مقطع کارشناسی ارشد حدودا 2265.43 دلار می باشد که برای متقاضیان داخلی و بین المللی یکسان است. از مزایای تحصیل در این دانشگاه بر خورداری دانشجویان از حق وام و کمک هزینه های تحصیلی و همین طور انجام کارهای مطالعاتی برای پرداخت شهریه می باشد.

شهریه دانشگاه هاروارد امریکا

مزایا و تبصره های پرداخت شهریه در دانشگاه هاروارد برای مقطع دکتری، فوق العاده است. هزینه ی شهریه دانشگاه هاروارد امریکا در مقطع کارشناسی 45.278 دلار است که شامل همه ی متقاضیان داخلی و بین المللی خواهد شد.
هزینه ی شهریه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد امریکا، حدود 41.832 دلار برای 2 تا 4 سال تحصیلی و حدود 10.876 دلار برای 3 تا 4 سال تحصیلی است. این مبالغ شهریه برای متقاضیان و دانشجویان داخلی و خارجی یکسان است.
و اما تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه هاروارد؛ دانشجویان بین المللی مقطع دکتری در دانشگاه هاروارد امریکا برخوردار از مزایا و خدمات ویژه ای خواهند شد که خود شهروندان امریکایی نیز به همان میزان از آن ها برخوردارند. از جمله ی آن وام تحصیل و کمک مالی به 70 درصد از آنان است بدین ترتیب دانشجویان حجم زیادی از هزینه های زندگی و تحصیل را از دانشگاه دریافت می کنند. نکته ی دیگر این است که دانشگاه هاروارد به حدود 60 درصد از دانشجویان بورسیه تحصیلی اعطا می کند.

شهریه دانشگاه استنفورد امریکا

شهریه دانشگاه استنفورد در مقطع کارشناسی ترمی 45.729 دلار است که البته شاید این میانگینی از کل رشته های تحصیلی این دانشگاه باشد کما اینکه برای رشته های مهندسی شهریه تفاوت می کند. دانشجویان مقطع لیسانس در رشته های مهندسی باید ترمی 48.720 دلار پرداخت کنند که به نسبت بیشتر است و برای متقاضیان و دانشجویان داخلی و خارجی یکسان است. دانشجویان متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه استنفورد باید ترمی 45729 دلار پرداخت کنند که برای دانشجویان داخلی و خارجی یکسان می باشد. علاوه بر این شهریه ها که برای تحصیل و گذراندن واحدهای درسی پرداخت می شود شهریه تابستان نیز وجود دارد که به صورت اختیاری است. این شهریه ی تابستانی برای دانشجویان مقطع لیسانس 8.525 دلار و برای دانشجویان مقطع فوق لیسانس 10.307 دلار می باشد. نکته ی دیگر در مورد شهریه دانشگاه استنفورد اینکه تخفیف های شهریه در این دانشگاه فقط شامل دانشجویان داخلی شده و دانشجویان خارجی باید با کمک هزینه ی تحصیلی و وام به پرداخت شهریه بپردازند.