نوشته‌ها

دانشگاه های ایتالیا

در این قسمت، فهرستی از دانشگاه های ایتالیا که مورد تایید وزارت علوم می باشد ارائه می گردد که ضمن معرفی و توضیحاتی در مورد هر کدام و رشته هایی که در آن تدریس می شود به برخی دانشکده های آن اشاراتی خواهد شد دانشگاه بلونیا این دانشگاه دومین دانشگاه معتبر کشور ایتالیا است و […]