آینده شغلی رشته پرستاری

رشته پرستاری یکی از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی علوم تجربی می باشد پرستار یکی از اعضا کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیشترین شاغلان آن را زنان تشکیل می دهند در واقع پرستار علاوه بر خدمات درمانی، مسئول آموزش و برقراری ارتباط با مددجو و آماده سازی او نیز می باشد […]