آینده شغلی رشته نقاشی

معرفی رشته نقاشی این رشته پایه همه هنرهای تصویری است که برای بروز احساس و عواطف و رساندن پیغام در موضوعات مختلف می باشد از جمله توانایی های مورد نیاز در این رشته عبارتند از : باید فردی خلاق ، پر از ایده ، صبر و پشتکار زیاد ، هوش بالا و دید متفاوتی داشته […]

آینده شغلی رشته مجسمه سازی

معرفی رشته مجسمه سازی یکی از رشته های جذاب شاخه هنر رشته مجسمه سازی است. مجسمه سازی از شاخه های مهم هنرهای تجسمی در تمامی تمدن های بشری و راهی مناسب برای بیان و اشاعه فرهنگ و اندیشه انسانی است. توانایی هایی که فارغ التحصیلان این رشته باید داشته باشند عبارتند از : عاشق هنر […]

آینده شغلی رشته بازیگری

معرفی رشته بازیگری بازیگری یکی از زیرمجموعه های رشته هنر است در بازیگری فرد باید حالت و رفتار مردم را مطالعه کند تا بتواند آن را به خوبی اجرا کند هدف از این رشته به وجود آوردن افرادی است که بتوانند از طریق استفاده از هنر خود در رسانه های مختلف،راه فرهنگ و هنر کشورمان […]