آینده شغلی رشته مهندسی شیمی

معرفی رشته مهندسی شیمی رشته مهندسی شیمی شاخه ای از علوم مهندسی است که با طراحی، ساخت و بهره برداری از فرآیندها و کارخانجات مرتبط با صنایع شیمیایی سر و کار دارد در حقیقت مهندسی شیمی را علم استفاده از موازنه جرم، موازنه انرژی، موازنه حرکت برای طراحی و کنترل فرآیندهای شیمیایی دانست توانایی هایی […]