معرفی رشته سم شناسی(توکسیکولوژی)

سم شناسی(توکسیکولوژی) شاخه ای از زیست شناسی، پزشکی، علوم شیمی و بهداشت است که به تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی بر روی سیستم های زیستی می پردازد
سم شناسی را علم شناخت سموم و نحوه مبارزه با آنها می دانند سمومی که از مسیرهای مختلف وارد بدن موجود زنده شده و می تواند باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد زیستی ارگان یا بافت هدف در موجود زنده شود
در حقیقت مطالعه ی اثرات سوء مواد شیمیایی یا فیزیکی بر روی ارگانیسم ها می باشد
تشخیص و اندازه گیری سموم و داروها در مایعات بیولوژیک و غیر بیولوژیک و امور مربوط به سم شناسی قانونی و پیشگیری از مسمومیتها از وظایف متخصصین سم شناسی می باشد

آینده شغلی این رشته

سم شناسی از رشته های بسیار کارآمد و نوپا در بیشتر حیطه های مربوط به سلامت است
سوئد و مالزی کشورهایی هستند که جایگاه مناسبی برای فارغ التحصیلان این رشته فراهم کرده اند