مزایا و معایب زندگی در آلمان

همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد، وقت شناسی مردم آلمان، نظم و ترتیبی شگت آور را در وضعیت این کشور به وجود آورده که در تمامی زمینه ها قابل درک و لمس است. یکی از بهترین سیستم های جاده‌ای در اروپا به آلمان اختصاص دارد و برای از دوستداران اتومبیل بهترین کشور جهان به شمار می آید. بهتر است بدانید حتی اگر اتومبیل شخصی نداشته باشید، به دلیل سیستم بسیار پیشرفته و نظام مند حمل و نقل عمومی در آلمان با هیچ مشکلی مواجه نخواهید شد.

بیمه خدمات درمانی

یکی از دغدغه هایی اصلی دانشجویانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند بیمه خدمات درمانی است که در کشور مقصد می توانند استفاده کنند. بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان خارج از کشور اگر به عنوان یک دانشجو قصد سفر به خارج از کشور و ادامه تحصیل را دارید، موضوع بیمه خدمات درمانی […]